Društveni sustav

sve društvenih pojava i procesi imaju karakterističnu unutarnju strukturu. Najsloženiji društveni sustav je društvo, a ljudi djeluju kao njezini elementi. Njihove društvene aktivnosti diktirane su individualnim osobinama društveni status, izvršene funkcije, društvene vrijednosti i uspostavljene ovim sustavom.

Društveni sustav zastupljen je u sljedećim aspektima:

- puno pojedinaca čija zajednička interakcija diktira uobičajene okolnosti (selo, grad, kolektivni rad, obitelj, itd.);

- društvena zajednica;

- hijerarhija statusa i društvenih funkcija,- društvena organizacija;

- skup vrijednosti i normi,

- kultura.

Svi aspekti su tijesno isprepleteni. Stoga možemo reći da je društveni sustav organsko jedinstvo od tri aspekta: kultura, društvena zajednica i društvena organizacija.

U društvenoj zajednici društveni procesi nastupaju upravo zbog svoje baze - ukupnosti ljudi s uvjetima njihove životne aktivnosti (interesi, potrebe, obrazovanje itd.). Društvena zajednica funkcionira i razvija se na temelju interakcije pojedinaca i društvenih veza.

Društvena povezanost, pak, izražena je kompatibilnošću funkcioniranja elemenata ili objekata. Ovdje se razlikuju dvije vrste veza: genetske (strukturne, kauzalne) i formalne (dodiruju samo razine znanja).

Socijalna komunikacija se obično shvaća kao skup čimbenika koji određuju zajedničke aktivnosti pojedinaca u pojedinim, specifičnim društvima kako bi se postigli određeni ciljevi. Takve veze obično su dugačke i ne ovise o osobnim osobinama. To su veze između pojedinaca i procesa oko njih i pojave koje se događaju oko njih. Takve veze dovode do novih društvenih odnosa. Stoga se formira društveni sustav, koncept koji je usko povezan s pojmom "društvene strukture". Društvena struktura dijeli društvo u tzv. Slojeve (po položaju, načinu proizvodnje). Glavni elementi u njoj su društvene zajednice, klase, skupine (socio-teritorijalne, socio-demografske, etnički, profesionalni).

Društveni sustav nosi sam po sebi zbroj svih društvenih procesa i fenomena koji su međusobno povezani i međusobno povezani i stvaraju zajednički objekt socijalna politika. Elementi ovog sustava čine zasebne procese i fenomene. Društvena struktura ulazi u sferu pojava društvenog sustava, kombinirajući dvije komponente: socijalni sastav s društvenim vezama.

Važan cilj državne politike je izgradnja sustava državne potpore, čiji je bit subvencioniranje određenih kategorija društva, raspoređivanjem proračunskih sredstava ili korištenjem izvanproračunski fondovi.

Sustav socijalne sigurnosti (JI) nastao je tridesetih godina prošlog stoljeća. Prvi spomen toga pojavio se u SAD-u, pokrenut "Zakonom
o socijalnoj sigurnosti "1935.

Pravo na JI, što je sadržano u Ustavu Ruske Federacije, odražava se u obliku skupa zakonodavnih mjera i međusobno povezanih organizacija. Zaštita malobrojnih i osoba s invaliditetom provodi se u dva smjera:

- socijalna pomoć;

- socijalna sigurnost.

Poduzete aktivnosti obuhvaćaju mirovine, doplatke, stručnu izobrazbu za osobe s invaliditetom s daljnjim zapošljavanjem, medicinskom skrbi i rehabilitacijom osoba s invaliditetom itd. Korijen djelotvornosti djela leži u dobro osmišljenom mehanizmu financiranja. Sredstva osiguranja prikupljena porezima su izvor socijalnih naknada. Osim toga, koriste se sredstva i proračunska sredstva.

Zadaća socijalnih usluga je pružiti ljudima u potrebi sve oblike socijalnih usluga.

Dijelite na društvenim mrežama:

Povezan
Socijalna struktura društva kao predmet studija sociološke znanosti.Socijalna struktura društva kao predmet studija sociološke znanosti.
Socijalni zavod: znakovi. Primjeri društvenih institucijaSocijalni zavod: znakovi. Primjeri društvenih institucija
Koje su glavne značajke društvene skupine i zajednice? Glavne značajke male društvene skupineKoje su glavne značajke društvene skupine i zajednice? Glavne značajke male društvene skupine
Društvo kao sustav sociologijeDruštvo kao sustav sociologije
Društvena struktura i društveni odnosi - što je to?Društvena struktura i društveni odnosi - što je to?
Mala društvena skupina: karakteristike, klasifikacija i socio-psihološki procesiMala društvena skupina: karakteristike, klasifikacija i socio-psihološki procesi
Društvo kao društveni sustavDruštvo kao društveni sustav
Sociologija osobnosti i društvaSociologija osobnosti i društva
Društvena struktura društvaDruštvena struktura društva
Funkcije društvenih institucija i njihova kršenjaFunkcije društvenih institucija i njihova kršenja
» » Društveni sustav
LiveInternet