Ispravljanje ugleda, neutralizirajući negativne recenzije

Besprijekoran ugled pravne osobe uvjerljiv je jamac koji omogućuje privlačenje novih komercijalnih partnera, promicanje vlastite marke, širenje prodajnih tržišta. Bilo koji negativni utjecaj na reputaciju nosi rizike za smanjenje stope rasta poduzeća i značajno smanjenje profita.

zaraditi ugled

Pravo na zaštitu poslovnog ugleda

Ugled poduzeća i organizacije zaštićen je različitim zakonima. Među njima:

  • Građanski zakon Ruske federacije u prvom dijelu zakona štiti ugled tvrtke i dopušta mu da ga brani svim dopuštenim metodama.
  • vladajući Vrhovni sud Ruske Federacije od 23. svibnja 2006. naglašava važnost sudskih odluka u vezi s vraćanjem časti pravne osobe i materijalne naknade za gubljenja ugleda.

Ispravak ugleda pravnih osoba svih oblika vlasništva leži u sferi djelovanja Građanskog zakonika Ruske Federacije. A građanski sudovi bave se pitanjima o nadoknadi rizika ili obnovi dobrog imena tvrtke. Na zakonodavnoj razini, tumačenje fraze "poslovna reputacija" nije fiksno. Ali prakticiranje odvjetnika i poslovnih ljudi znači ovim pojmom skup pouzdanih podataka o određenom gospodarskom poduzetništvu ili komercijalnoj organizaciji. Ti podaci omogućuju vam da dobijete ideju o poslovanju, profesionalnim kvalitetama zaposlenika tvrtke, o pristojnosti, poštivanju ugovornih odnosa i tako dalje.

ispravak ugleda

Pravna vrijednost ugleda tvrtke

U građanskom zakoniku Ruske Federacije, izraz "poslovna reputacija pravne osobe" pojavljuje se samo tri puta. Na temelju umjetnosti. 152, 1027 i 1042, mogu se izvući sljedeći zaključci:

  • Poslovni ugled bilo koje pravne osobe jest nematerijalna korist.
  • Vlasništvo tvrtke, tvrtke, organizacije može se prenijeti, a to je razlika od ugleda pojedinca.
  • Ispravak ugleda pravnih osoba i pojedinaca provodi se identičnim metodama.

Prijenos ugleda pravne osobeAko gore navedeni prvi i treći paragraf ne trebaju objašnjenja, drugi se može detaljnije raspravljati. Ugled tvrtke može se otuđiti zajedno s materijalnom i nematerijalnom imovinom. Prva može uključivati ​​isporuke dobara, poluproizvoda, zgrada, trgovina i drugo. Nematerijalna imovina uključuje zaštitne znakove, razvoj različitih projekata, rezultate istraživanja, patente za izume. Prilikom prijenosa vlasništva na novog vlasnika, zaslužena reputacija tvrtke također automatski prolazi. Budući da se prijenos vlasništva, sve brige vezane za očuvanje ugleda, pada na ramena novih vlasnika.

ugled organizacije

Kao što vidite, ugled organizacije je standardno sredstvo koje ima izravan utjecaj na gospodarske aktivnosti ove pravne osobe. Besprijekorna reputacija značajno povećava dobit tvrtke, privlači nove partnere i investitore. Negativa postaje prepreka između predstavnika tvrtke i njegovih potencijalnih kupaca.

Tko se bavi obnovom slike?

Prema članku 33 APC Ruske Federacije, slučajevi koji se odnose na zaštitu ugleda u sferi gospodarskih aktivnosti su u nadležnosti arbitražnih sudova. Žalba sudu održava se ako je potrebno ispraviti ugled zbog oštećenja koja mu je nanesena. Slične okolnosti mogu nastati u tri slučaja:

  • Činjenica širokog širenja informacija o pravnoj osobi.
  • Izrazan karakter tih informacija.
  • Nepodudarnost između otkrivenih podataka i stvarnih činjenica.

Dekret plenuma RF Oružanih snaga detaljnije otkriva ove točke. Stoga, širenje informacija može uključivati ​​smještaj u medije, u mreži, u javnim govorima, tijekom intervjua o različitim izjavama koje se tiču ​​poduzeća. Neispravne informacije namjerno su neistinite činjenice koje postavlja klevetnik. Neispravni podaci mogu se odnositi na različite sektore poduzeća - neplaćanje poreza, loše kvalitete proizvoda, kršenja gospodarskih sporazuma, neplaćanja računa za obveze i sl. Takve radnje dovode do gubitka ugleda pravne osobe, a predstavnici poduzeća ili organizacije imaju pravo tražiti naknadu štete od klevetnika.

ugled tvrtke

Činjenice i prosudbe

Kao što ističe dokument, nužno je razlikovati vrijednosne prosudbe i subjektivna mišljenja i namjerno lažne izjave o činjenicama čiji se legitimitet može izravno potvrditi. Presude i pretpostavke ne mogu se potvrditi, pa stoga predmet suđenja neće biti.

Ako se slučaj za ispravak ugleda podnosi sudu, tužitelj ima pravo zatražiti neposrednu radnju tuženika da opovrgne neistinite informacije. Na primjer, javno priznajte svoje pogreške, ispravite ili poništite publikaciju koja je prouzročila suđenje.

ugled pravne osobe

Obnova slike

Ako je organizacija pretrpjela gubitke zbog širenja klevetničkih informacija, ispravak ugleda putem sudske odluke može se izvršiti uz naknadu materijalne štete. U ovom slučaju odvjetnici tužitelja mogu se suočiti s nekim poteškoćama. Bitno je da ćemo na sudu o kojima govorimo gubitak dobiti. Čak i ako unesete sve svjedoke i hrpe nepotpisanih ugovora, stvarna šteta i dalje će biti nemoguće procijeniti.

Lako je zaraditi ugled nepravednog partnera, a mnogo je teže vratiti duhove. Čak i uz fer presude i naknadu za sve iznose u odnosu na materijalnu štetu vijest o nepoštenju predstavnika ove tvrtke će se proširiti daleko i dugo, i nema ispitanik neće moći nadoknaditi svu štetu.

besprijekoran ugled

Kaznena odgovornost

Kontradiktorna ruska sudska praksa dopušta zaštitu ugledu poduzeća i uz pomoć određenih odredbi Kaznenog zakona Ruske Federacije. Posebno govorimo o Art. 42 Zakona o kaznenom postupku, koji opisuje u kojim slučajevima pravna osoba može biti priznata kao žrtva. Na primjer, ovaj se članak bavi takvim prekršajima:

  • nezakonito korištenje robne marke ili zaštitnog znaka;
  • nezakonitog prijema ili otkrivanja informacija koje predstavljaju komercijalne, bankarske ili porezne tajne.

Obrana njihovog poslovnog ugleda, izvršitelji zakona mogu pokrenuti kazneni postupak s kasnijim prijenosom na sud. Pravna osoba sa svoje strane ima pravo tražiti naknadu štete nanesene. U okviru građanskih postupaka takva naknada može biti opipljiva i nematerijalna. Među posljednjim - službenim opovrgavanjem neistinitih informacija, javnih isprika i tako dalje. No, u okviru kaznenog postupka pitanje materijalne naknade ne uzima se u obzir.

dobro zaslužen ugled

Pravni propisi

Ne smije se priznati da je u ovom trenutku većina pravnih poluga odgovornih za poboljšanje poslovnog ugleda beznadno zastarjela. Pitanja o naknadi materijalne štete zahtijevaju poseban razmatranje i konsolidaciju u obliku zasebnog članka Građanskog zakona naše zemlje. U okviru mogućih promjena, nije suvišno izraditi terminologiju koja bi trebala odgovarati trenutnim zahtjevima zaštite. Na primjer, još uvijek nema jednoznačno objašnjenje za pojam "moralna štetnost" i odgovarajuća pravna procjena tog pojma.

Trenutno, odvjetnici posluju s pismenim podacima predsjedništva Vrhovnog arbitražnog suda Ruske Federacije od 1999. godine. Od svog objavljivanja prošlo je više od 15 godina. Mnoge odredbe više nisu relevantne u stvarnosti današnjeg ekonomskog okruženja. Uvođenje izmjena ovog normativnog akta ili usvajanje novog zakonskog dokumenta imat će blagotvoran učinak na zakonodavstvo naše zemlje i ublažit će napetost u pitanjima naknade moralne štete.

Dijelite na društvenim mrežama:

Povezan
Moralno oštećenje građanskog zakonika Ruske Federacije, članak 151: sudska praksaMoralno oštećenje građanskog zakonika Ruske Federacije, članak 151: sudska praksa
Zakon o nekomercijalnim organizacijamaZakon o nekomercijalnim organizacijama
Ograničenja koja reguliraju gotovinsko namire između pravne osobeOgraničenja koja reguliraju gotovinsko namire između pravne osobe
Pravni obrazovni program. Ograničenje zastite građanskih predmetaPravni obrazovni program. Ograničenje zastite građanskih predmeta
Zaštita dostojanstva, časti i poslovnog ugleda. Građansko zakonodavstvo Ruske Federacije, članak 152Zaštita dostojanstva, časti i poslovnog ugleda. Građansko zakonodavstvo Ruske Federacije, članak 152
Čl. 12 Građanski kodeks Ruske Federacije s komentarima. Sudska praksa iz čl. 12 Građanski kodeks…Čl. 12 Građanski kodeks Ruske Federacije s komentarima. Sudska praksa iz čl. 12 Građanski kodeks…
Članak 138. Građanskog zakonika "Intelektualno vlasništvo". Građanski zakonik, Odjeljak…Članak 138. Građanskog zakonika "Intelektualno vlasništvo". Građanski zakonik, Odjeljak…
Čl. 48 Građanskog zakonika Ruske Federacije. Pojam pravne osobe. komentarČl. 48 Građanskog zakonika Ruske Federacije. Pojam pravne osobe. komentar
Čl. 54 Građanski kodeks Ruske Federacije. Naziv, mjesto i adresa pravne osobe. komentarČl. 54 Građanski kodeks Ruske Federacije. Naziv, mjesto i adresa pravne osobe. komentar
Čl. 27 AIC-a Ruske Federacije. Nadležnost predmeta arbitražnom suduČl. 27 AIC-a Ruske Federacije. Nadležnost predmeta arbitražnom sudu
» » Ispravljanje ugleda, neutralizirajući negativne recenzije