Ovlasti Ustavnog suda Ruske Federacije. Ustavni sud Ruske Federacije: temelji organizacije

Ustavni sud Ruske Federacije, prema mnogim stručnjacima, jedan je od ključnih ovlasti u pogledu stabilnosti države i kvalitete političkog upravljanja zemlje. Zanimljivo je proučiti njegovu strukturu, kompetencije i raspon ovlasti. Koje izvore prava upravljaju svakim od ovih aspekata? Koje su specifičnosti rada sudaca Ustavnog suda Ruske

definicija

Kako zvuči definicija Ustavnog suda? Ispravni izvori, odakle možemo poduzeti potrebne tekstove, mogu biti važeći pravni akti. Mnogi odvjetnici preferiraju, primjerice, da preuzmu Federalni ustavni zakon. Prema tekstu, u ovom izvoru smatra se da je autoritet organa ustavne kontrole, koji je neovisan i autonoman.

Ovlasti Ustavnog suda Ruske Federacije

Kao što vidimo, definicija zvuči dovoljno jednostavna. U nekim slučajevima, institucija pod istragom se naziva saveznim Ustavnim sudom Ruske Federacije, ali to, strogo govoreći, nije sasvim točno. U relevantnim izvorima zakona, takva definicija istraženog autoriteta je odsutna.

Glavni izvor zakona, prema kojem djeluje Ustavni sud, jest Ustav Ruske federacije, osnovni zakon države. Prema njemu, predmetni slučaj pripada najvišim federalnim vlastima. U ključnim nadležnostima Ustavnog suda Ruske Federacije, razmatranja sudskih predmeta vezanih za analizu zakona i drugih vrsta pravnih akata radi poštivanja osnovnog zakona zemlje, njezina tumačenja i rješavanja relevantnih sporova. Definicija Ustavnog suda Ruske Federacije također se daje u relevantnom saveznom zakonu.

Struktura suda, mandat

Razmatrana instanca obavlja svoju djelatnost u okviru dviju komora. U prvom ima 10 sudaca, u drugom - 9. Oprema svake od njih se provodi prema partiji i propisima. Od odvjetnika postoji mišljenje: mandat Ustavnog suda Ruske Federacije u pogledu funkcioniranja komora u nepromijenjenom sastavu je tri godine. Ovo je stajalište u korelaciji s odredbom članka 20. federalnog zakona kojim se regulira djelovanje tog tijela. Međutim, ne postoji takav zahtjev da bi suci trebali istodobno promijeniti. Štoviše, niti jedan zakon ne odražava uvjete pod kojima taj autoritet može prekinuti aktivnosti. Stoga možemo reći da zakon Ustavnog suda Ruske Federacije Rusije nije ograničen zakonom.

Suci Ustavnog suda Ruske Federacije imenuju Gornja komora Savezne skupštine na prijedlog šefa države. Aktivnosti koje mogu voditi do dobi od 70 godina. Istina, ovo se pravilo ne odnosi na predsjednika COP-a. Taj je dužnosnik također odobrio prijedlog predsjednika Ruske Federacije od strane Saveza Federacije i izabran je među glumačkim sucima. Mandat na tom položaju je 6 godina. Pod sličnim uvjetima, imenovani su zamjenici predsjednika Ustavnog suda Ruske Federacije.

Odluke Ustavnog suda Ruske Federacije

U Ustavnom sudu RH rade obični zaposlenici. Oni čine aparat Ustavnog suda Ruske Federacije, čija je glavna struktura Tajništvo. Zaposlenici Federacije Ustavni sud Ruske obavlja poslove održavanja Suda u pogledu organizacijskih nijansi, znanstvenih i analitičkih trendove, informacije i referentne podršci i pomoći sucima u njihovom radu.

Ustavni sud obavlja svoje dužnosti u St. Petersburgu. U isto vrijeme, sastanci se mogu održati, ako to tijelo smatra potrebnim, u bilo kojem drugom gradu. Zastupljenost Ustavnog suda RH također je otvorena u Moskvi. Odgovorno je, inter alia, za interakciju Ustavnog suda s drugim tijelima vlasti u glavnom gradu.

Imenovanje i rad sudaca

Razmotriti aspekte vezane za imenovanje, kao i rad sudaca u RF Ustavnom sudu, detaljnije. Odgovarajuće mjesto u tijelu vlasti koje se proučava može podnijeti državljanin Rusije, koji je navršio 40 godina, koji ima diplomu diplome sa sveučilišta s pravnom profesijom. Minimalna duljina usluge je 15 godina. Suci Ustavnog suda Ruske Federacije imenovani su, kao što smo već spomenuli, Vijeće Federacije. Ovo je javlja se tajnim glasovanjem senatora. Da bi se neka osoba imenovala za suca Ustavnog suda Ruske Federacije, dovoljno je za njega prikupiti jednostavnu većinu glasova. Na činjenicu izbora, predsjednik Saveznog savjeta donosi izabrani sudac zakletvu.

Aktivnosti građana Ruske Federacije na odgovarajućem položaju u Ustavnom sudu RH nespojive su s nizom drugih aktivnosti, kao što je, primjerice, radna kao zamjenica Savezne skupštine i drugih zakonodavnih tijela. Ne možete zauzeti javne ili javne pozicije, baviti se poslovnim i drugim poslovima koji mogu ometati rad temeljnih radnih funkcija. Istodobno, suci Ustavnog suda Ruske Federacije mogu podučavati, sudjelovati u znanosti ili kreativnosti.

Zakon o Ustavnom sudu Ruske Federacije

Tko može podnijeti zahtjev Ustavnom sudu Ruske Federacije?

Građani, vlasti ili organizacije mogu intervenirati s Ustavnim sudom Ruske Federacije putem zahtjeva, prigovora ili zahtjeva. Općenito, što je osnova za ruski Ustavni sud odlučio je da pokrene postupak, može biti nesigurnost s obzirom na činjenicu da li je propis glavnom ruskom zakonu. Tužba, zahtjev ili zahtjev Ustavnom sudu Ruske Federacije je potrebno kako bi tekst pravni akt koji treba provjeriti za ustavnosti. Svjedoci i stručnjaci mogu biti pozvani na saslušanje.

Pravna snaga odluka Ustavnog suda

Odluke toga tijela obvezuju na federalnim i regionalnim tijelima zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti, građana, organizacija i javnih udruga, uključujući i šefa države. Dakle, niti jedan od subjekata socio-političkih procesa nema pravo davati upute o Ustavnom sudu. Budući da ovlasti Ustavnog suda Ruske Federacije podrazumijevaju doticanje izravnih interesa države, postoje određena jamstva neovisnosti u vezi s tim tijelom vlasti. Njihove aktivnosti se smatraju tijelo može ostvariti, ima financijsku, organizacijsku i financijsku autonomiju od ostalih institucija vlasti, uz izmjene i dopune tog novčanog instrumenta osiguranja sudaca na štetu proračuna.

Ustavni sud i druge vlasti

Ustavni sud Ruske Federacije također surađuje s drugim vrhovnim tijelima vlasti: predsjedniku, Državnoj dumi, Savezu Federacije i Vladi. Oni u tom slučaju imenuju stalne predstavnike koji izravno sudjeluju u sudskim saslušanjima i mogu zauzeti stajalište o predmetnim predmetima.

Institucije ustavnog prava

Stoga, prema mišljenju stručnjaka, institucije ustavnog prava u Ruskoj Federaciji zastupaju ne samo Sud relevantne nadležnosti već i sve osnovne strukture političke moći. Međutim, sudjelujući na sastancima, te vlasti nemaju pravo da ne vrše pritisak na suce s obzirom na slučajeve.

Specifičnost kompetencijaPrema modelu koji čini ruski ustavni zakon, Ustavni sud Ruske Federacije ima nadležnost pod nazivom "povezano". Što to znači? Doslovno sljedeće: ovlasti Ustavnog suda Ruske Federacije mogu se ostvariti samo ako postoje zahtjevi iz subjekata socio-političkih procesa predviđenih osnovnim zakonom države. Dakle, ovo tijelo vlasti nema pravo razmotriti slučajeve, na temelju inicijative svojih članova suci. Međutim, ovakav autoritet Ustavnog suda Ruske Federacije može se ostvariti u okviru ostvarivanja prava na zakonodavnu inicijativu. To se navodi u glavnom zakonu zemlje, u svom 104. članku.

Specifičnost odluka koje donosi Ustavni sud

Koje su karakteristike odluka Ustavnog suda Ruske Federacije? Prvo, imajte na umu da je odluka, kao i zaključak ove vlasti objavljuju se odmah nakon njihovog usvajanja od strane Ustavnog suda u službenim publikacijama. Što se tiče pravnog učinka bilo koje odluke Ustavnog suda Ruske Federacije, valja istaknuti da ne podliježu žalbi. Ustavni sud RH ne smije poduzimati bilo kakve akcije drugih vladinih tijela. Ako, na primjer, Ustavni sud donio je odluku da prizna pravni akt u suprotnosti s temeljnim zakonom države, a onda ponovio njegovo usvajanje ne može biti alat zaobići odluku. Relevantni izvori prava postaju nevažeći.

Definicija Ustavnog suda RF-a

Dakle, proučavali smo važne aspekte: specifičnosti aktivnosti takvog autoriteta kao i Ustavni sud Ruske Federacije, sastav. Ovlasti ovog slučaja, kao i specifičnosti njihove provedbe, sljedeći su predmet razmatranja.

Ovlasti Ustavnog suda Ruske Federacije: tumačenje Ustava

Koje su ključne ovlasti Ustavnog suda Ruske Federacije? Onima, osobito za tumačenje Temeljnog zakona, odnosno objašnjenje značenja jezika, sadržavala je, kako bi se jasno svim sudionicima društveno-političkom procesu percepcije odgovarajućim odredbama. Također, tumačenje Ustava od strane sudova u cilju ispravnog nastupu glavnih zakonskih odredbi zakona u stvarnosti, uklanjanje nejasnoća.

Ova ovlast Ustavnog suda Ruske Federacije provodi se prema zahtjevu drugog višeg Saveza strukture moći, kao i političke institucije RF subjekata. Tumačenje osnovnog zakona zemlje ima najvišu pravnu snagu u odnosu na sve radnje vezane uz provedbu zakona.

Provjera pravnih akata radi usklađivanja s Ustavom

Koje su druge ključne ovlasti sudaca Ustavnog suda Ruske Federacije? To uključuje provjeru pravnih akata za usklađenost s glavnim zakonom države. Mjerodavni tekst koji daje ovlasti ovlasti ovlasti, osobito sadrži Zakon o Ustavnom sudu Ruske Federacije. Mogući razlog za proučavanje određenih normi i zakonskih akata za poštivanje izvora zakona koji je ključan za državu mogu biti zahtjevi ili pritužbe od vlasti, drugih sudova, kao i ruskih građana.

Mandat Ustavnog suda Ruske Federacije

Subjekti koji mogu oblikovati pravna činjenica nakon razmatranja predmeta u Ustavnom sudu, u slučaju javnih tijela, može biti predsjednik Rusije, Vijeće federacije, Državna Duma, Vlada, Vrhovni i Vrhovni arbitražnim sudovima i političke institucije u ruskim regijama.

Korelacija zakona s pravima i slobodi građana Ruske Federacije

U okviru procesa razmatranja zahtjeva i pritužbi vezanih za odlučivanje Suda o ustavnosti zakonskih akata, često se proučavaju presedani vezani uz moguće povrede prava i sloboda zajamčenih zakonima Ruske Federacije. Građani koji vjeruju da su njihovi interesi prekršeni zbog određenih zakonskih formulacija mogu se primijeniti na dotičnu nadležnost. Ustavni sud, istovremeno, ne bi trebao proučavati okolnosti koje potvrđuju kršenje ljudskih prava i sloboda. Njegova moć može biti povezana samo s proučavanjem normativnog akta za poštivanje osnovnog zakona države.

Ustavni sud i opoziv predsjednika

Iznad smo napomenuli da su institucije ustavnog zakona u Rusiji zastupljene zajedno s strukturama viših pravosudnih tijela, ali, kako to vjeruju i neki stručnjaci, i od svih drugih državnih tijela Ruske Federacije. Istovremeno, relevantne političke institucije mogu imati ne samo prava u pogledu sudjelovanja u ustavnome procesu, već i dužnosti i odgovornosti. Odgovarajući na relevantna kršenja - također u broju ovlasti instance koje razmatramo.

Ustavni sud Ustava Ruske Federacije

Ustavni sud Ruske Federacije može sudjelovati u procesu opoziva predsjednika - postupku koji se odnosi na to visoka izdaju ili drugo kazneno djelo počinjeno od strane šefa države. Ovakav autoritet podrazumijeva da nadležno tijelo daje mišljenje o ispravnosti mehanizma kojim je ruski predsjednik optužen za nešto. Ustavni sud ne određuje koliko je ozbiljno povreda koje je počinio predsjednik proceduralni aspekt. Proučava se kako ispravno Državna duma i Vrhovni sud Rusije optužuju šef države. Savezni savez može osnovati odgovarajući zahtjev Ustavnom sudu Ruske Federacije.

Sporovi koji se tiču ​​kompetencija moći

Proučavanjem ovlasti Ustavnog suda Ruske Federacije, ukratko ih se ispituje, može se također skrenuti pozornost na sljedeći aspekt djelovanja tog tijela vlasti - rješavanje sporova vezanih uz određivanje nadležnosti određenih političkih institucija. Pitanje je što u nekim slučajevima mogu postojati neslaganja između tijela na federalnoj ili regionalnoj razini. Zakon o Ustavnom sudu Ruske Federacije dopušta nadležnom tijelu da pomogne u rješavanju takvih sporova. Svako tijelo ima pravo podupirati Ustavni sud Ruske Federacije. Cjelovit popis političkih institucija naveden je u članku 125. Ustava Ruske Federacije.

Ostale vlasti

Navedene temeljne ovlasti Ustavnog suda Ruske Federacije, naravno, nadopunjuju mnoge druge. Na primjer, razlog mogućeg žalbe Ustavnom sudu Ruske Federacije može biti pitanje povezanosti s usklađenosti temeljnog zakona države s nekim međunarodnim ugovorom koji nije stupio na snagu. Uz odgovarajući zahtjev, predsjednik Ruske Federacije, Savezna skupština Ruske Federacije, Vlada Rusije, Vrhovni sud ili političke strukture subjekata Ruske Federacije. Razmatranje ove vrste poslovanja je moguće, ako međunarodni ugovor moraju ratificirati Državne Dume, ili podnositelj zahtjeva se sumnja da su odredbe dokumenta ne može se provesti u Ruskoj Federaciji na temelju nepoštivanja odredbi ruskog ustava.

Ustavni sud Ruske Federacije također je ovlašten razmatrati zahtjeve sudova bilo koje instance koji se odnose na navodnu nedosljednost pravnih akata koji se u određenim slučajevima primjenjuju na temeljni zakon Ruske Federacije. Ovlasti Ustavnog suda Ruske Federacije uključuju ispitivanje predmeta vezanih za istragu o ustavnosti izvora zakona usvojenih od strane javnih vlasti, kao i ugovora sklopljenih između različitih političkih struktura.

Organizacija parnica

Sjednice Ustavnog suda Ruske Federacije održavaju se pod vodstvom predsjedatelja tog tijela vlasti. Ovaj dužnosnik raspravlja sucima relevantnim pitanjima. Ovlasti predsjednika Ustavnog suda Ruske Federacije uključuju i interakciju nadležnog tijela s drugim političkim strukturama i javnim organizacijama. Ovaj službenik obavlja poslove, izdavačke naloge, kao i narudžbe.

Slučajeve i sporove Ustavni sud Ruske Federacije smatra kolegijalno. U ovom slučaju, odluke donose samo oni suci koji su izravno sudjelovali u ročištima. Navedeno tijelo može donositi odluke samo kada je najmanje dvije trećine ukupnog broja sudaca sudjelovalo na sastancima.

Ustavni sud Ruske Federacije, u pravilu, u otvorenom obliku smatra slučajima. No, čak i ako je sastanak, po zahtjevima zakona, održan u zatvorenom načinu, objavljene sve odluke. Rasprava o pitanjima koja se odnose na sudske sporove provodi se usmeno. Ustavni sud Ruske Federacije razmatra objašnjenja svih stranaka, mišljenja stručnjaka, svjedoka i ispituje dokumente. Kontinuirano se bavimo slučajevima. Odstupaju se stanke za ostatak sudaca i provode procedure potrebne za daljnje nastavljanje sjednica.

Dijelite na društvenim mrežama:

Povezan
Ustavna skupština Ruske Federacije: ustavni i pravni status, sastav, ovlasti, odlukeUstavna skupština Ruske Federacije: ustavni i pravni status, sastav, ovlasti, odluke
Izvori arbitraže. Izvori arbitražnog postupovnog pravaIzvori arbitraže. Izvori arbitražnog postupovnog prava
Sastav i struktura sudaSastav i struktura suda
Ustavni zakon RusijeUstavni zakon Rusije
Ustavni (zakonski) sudovi subjekata Ruske Federacije. Redoslijed formacije, autoritetUstavni (zakonski) sudovi subjekata Ruske Federacije. Redoslijed formacije, autoritet
Tko se imenuje za suce i suce Ustavnog suda Ruske Federacije?Tko se imenuje za suce i suce Ustavnog suda Ruske Federacije?
Podružnice zakonaPodružnice zakona
Ustavni zakon stranih državaUstavni zakon stranih država
Osnove ustavnog sustava Ruske FederacijeOsnove ustavnog sustava Ruske Federacije
Izvori financijskog prava i njihova sistematizacijaIzvori financijskog prava i njihova sistematizacija
» » Ovlasti Ustavnog suda Ruske Federacije. Ustavni sud Ruske Federacije: temelji organizacije
LiveInternet